คุณคิดว่า อบต.วังจันทร์ ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
ถนน ( 20 )
52.63%
ประปา ( 12 )
31.58%
การส่งเสริมอาชีพ ( 4 )
10.53%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 2 )
5.26%