คุณคิดว่า อบต.วังจันทร์ ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
ถนน ( 19 )
52.78%
ประปา ( 12 )
33.33%
การส่งเสริมอาชีพ ( 4 )
11.11%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 1 )
2.78%