หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวจุฑารัตน์ สุขอ่วม
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
โทร : 089-961-7097
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางณฐพร นุชเจ๊ก
นักบริหารงานคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 082-561-9941


นางมณฑา เจริญสุข
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)
โทร : 083-954-7886


นางสาวสุจินัน พรมปิก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 095-641-6035