หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือสำหรับประชาชน


งานทะเบียนพาณิชย์


การร้องเรียนร้องทุกข์และการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์


การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลการแจ้งถมดิน


การขออนุญาตและการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร


การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์และขอรับเบี้ยความพิการ


การขอรับเบี้ยผู้สูงอายุและขอรับน้ำอุปโภค-บริโภค


การขออนุญาติก่อสร้างอาคารและการขออนุญาติเคลื่อนย้ายอาคาร


การขออนุญาตตัดแปลงอาคารและขออนุญาตรื้อถอดอาคาร


การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและการรับเด็กก่อนวัยเรียน

 
  (1)     2