หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการควบคุมการปฏบัติงาน [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการประชาชน [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)