หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
คูู่มือปฏิบัติงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการควบคุมการปฏบัติงาน [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการประชาชน [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)