หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่งขององคืการบริหารสวนตำบลวังจันทร์ [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 18 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 17 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 17 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 17 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธรารณะ [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
กิจกรรมต่อต้านการทุจริต [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2