หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง\"แนวคิดเศรษกิจพอเพียงนำมาปรับใช้กับชีวิตทำให้เลี้ยงตัวรอด\"   21 ส.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองช่าง)   21 ส.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ-1068 ตาก   21 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 1   21 ส.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำปี 2562   21 ส.ค. 2562 33
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\"   21 ส.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองตาก   21 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8   21 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริมนมของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   21 ส.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2261/td>