โครงการฝึกอบรมทางการเกษตร  
 

งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จัดโครงการฝึกอบรมทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรตำบลวังจันทร์ได้เรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน ที่สามารถนำมูลไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ย เพื่อใช้บำรุงดินช่วยให้พืชมีการเจริญเติมโตได้ดี และช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดรายจ่ายในครัวเรือน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 14.26 น. โดย งานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย