กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนืองในวันต้นไม้แห่งชาติของทุกปี ในวันที่ 28พฤษภาคม 2561 บริเวณที่สาธาณะหมู่ที่ 2 บ้านวังพระยาจันทร์ โดยมีพนักงานราชการอบต.วังจันทร์ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 14.12 น. โดย งานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 64 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย